Dengang og Nu, Dragør..............Webmaster: Dines Bogø
Flygtningelejr i Store Magleby. 1946 - 2021


I årene 1945-47 var der indrettet en større flygtningelejr i og ved Den tyske Hangar, der var opført i 1944 sydøst for Store Magleby skole.

Dines Bogø - Dragør Dines Bogø - Dragør
1946 (1.200 beboere) og 2019 (30 beboere). Halvejen i Dragør.Lejren, der indgik i Det storkøbenhavnske Lejrsystem, var indrettet til 1.200 personer.

Der var på et tidspunkt 4.100 tyske (Øst) flygtninge i Store Magleby kommune.

De første tyske flygtninge, kom samlet i december 1945 fra Brønshøj skole, da man ønskede skolen genåbnet.

Lejren blev nedlagt i 1947, hvor de sidste flygtninge enten var sendt til Tyskland (Vest), eller flyttet til lejre i Jylland.

CB-mandskab havde vagten til marts 1946, hvorefter bl.a. værnepligtige fra 1. Feltartilleriregiment fra Bådsmandsstrædes Kaserne overtog vagten. Der var 6 skilderhuse og en vagtbygning.

I hver af de opført barakker på forpladsen var det plads til 80 beboere.

Omkring lejren var der flere rækker pigttråd. Langs kanten af lejren var der opstillet 12 retirader.I 2015 blev der igen opført en flygtningelejr på samme sted. Nu bestående af pavilloner. Enkelte i to etager.

I hver pavillonmodul på ca. 20 m2 er der en flygtning.

Dines Bogø - Dragør
Lejren er under afvikling (2021), da modulerne er opstillet på dispensation i "flystøjzone". Mere om flygtningelejren

Postekepedition Hovedgaden 24 fra 1950-1971


Postekspedition lå i otte år lidt sydligere i Hovedgaden indtil Post- og Telegrafvæsenet i 1950 flyttede kontoret til villaen på Hovedgaden 24.

Dines Bogø - Dragør Dines Bogø - Dragør
Hovegaden 24. (Foto fra 1971 tilhører Post- og Telegrafvæsenet og 2020 Dines Bogø). Mere om postekspeditionen